Big 4 kiểm toán Deloitte bắt đầu tích hợp blockchain cho dịch vụ của mình

Tập đoàn kiểm toán Big Four Deloitte đã tích hợp công nghệ blockchain để cho phép khách hàng lưu trữ giấy tờ xác thực trong một ví điện tử duy nhất nhằm tối ưu hóa quy trình xác thực hiện tại vốn có nhiều rủi ro .

Trong một tuyên bố ngày 4 tháng 5, Deloitte thông báo đã tích hợp công nghệ KILT Protocol – một parachain trên nền tảng Polkadot – để cho phép cấp phát giấy tờ xác thực điện tử có thể tái sử dụng cho khách hàng của mình. Sự tích hợp nhằm cải thiện hiệu suất của quy trình xác thực Khách hàng và Doanh nghiệp của Deloitte (KYC và KYB).

Trong tuyên bố, Deloitte cho biết các quy trình tiêu chuẩn, bao gồm việc cấp phát chứng chỉ KYC và KYB bằng giấy và yêu cầu xác minh danh tính đòi hỏi nhiều điểm dữ liệu, thường gây ra “công việc phụ thêm không đáng có”.

Ngoài ra, các thủ tục xác thực truyền thống này lưu trữ dữ liệu và thông tin cá nhân trên nhiều nền tảng và cơ sở dữ liệu khác nhau, đặt sự riêng tư dữ liệu của người tiêu dùng vào nguy cơ.

Giấy tờ xác thực sẽ phục vụ cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm tuân thủ quy định cho ngành ngân hàng và tài chính phi tập trung (DeFi), xác minh tuổi cho thương mại điện tử, đăng nhập riêng tư và gây quỹ.

Trong khi ví điện tử sẽ được lưu trữ trên thiết bị của khách hàng và luôn nằm trong sự kiểm soát của họ, Deloitte vẫn giữ quyền thay đổi nếu tình huống thay đổi.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: