Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Tổng hợp các kèo Airdrop trong tuần từ HC Gem Alerts 6/11/2023 – 13/11/2023

1/ Tín hiệu tích cực từ Lens, dự án khả năng sẽ Airdrop khủng 

PwFwNQIh6PPY L8zJ4u8Zw9MsSoVd26eaTcbxNG4j UIQCDk0t12cY kq62U0z3SbMeLsOvak3C4aNh9OJiR5ESfVF2IVyHz7Pn2MwsPc4E WTGqwmmI4e
https://t.me/HCGemAlerts/6467

2/ Share pool thưởng 2k $KNC từ nhà Kyber Network nè anh em ới

cSrTAqsF5H9O 43zV29ryCbuFMsaTPR uC5IoOpCSCuOpZ7upvwsvg7B8UxjckEb632 AKvaKBTrmkmAXLyMmTfxXk4QI5LpAaLRSqL skATpPmw4YD4SNTHMyg1oDMxIZUnY51oz DupawBZT1bTsI

https://t.me/HCGemAlerts/6468

3/ Vào Voting STG Snapshot nè anh em, tăng cơ hội nhận thưởng Airdrop Layerzero


ApbgGDG6NbdmbHhfpL7 t4RwHQyREpYQz9PCxVsn6ORInru8TonPm4 Ave4sChB oMgeeVvdD lIPuLjuUlmBAXTYWsUw62V2CHlsTmL
https://t.me/HCGemAlerts/6471

4/ Cuộc thi Hackathon Dành Cho Startup

aK0nY922lnjOQOwrKhuf4T Wo2G5byeLg7TRIeCg9raGeQhaPfoJs1p7EW6py22A kHnZpaPZ7oZv7 zfRon8 M crkhmWhCUiMhWIgGx 8AEW1wdVZ WvaQI RcfwX22DGwRODBYAoWBv WgHAGu6I

https://t.me/HCGemAlerts/6472

5/ SHARE AIRDROP POOL CÙNG CÁC DỰ ÁN START-UP TRÊN GATE.IO 

qiTCkXm5R5eieyN9jOQEcnzvdu0MJKTGYv4hlNiEQyF9S8WAJKASyz3Kd1FGsSpRMaLawipaJFrnkWlPNE4 Fok6h5DEzjZAinwwwrggMRGo1Q

https://t.me/HCGemAlerts/6474

6/ Chú ý check thường xuyên kèo này nhé ae 


wdbA2xk5vTS7Btsj97U571yD88MQ5ChlLY 8i1drengNxyG2MPEXu08jXXtpuIP3lSfJWFuJ7g y

https://t.me/HCGemAlerts/6476

7/ Hướng dẫn tham gia task OmniFlux, cơ hội nhận Airdrop từ nhà Omni luôn 

FEEHWWxmKiwwZ kgkVLeA6QZdj0VcXDDDHnvzVbzBEsCjkftK2ZeMonn

https://t.me/HCGemAlerts/6477

8/ Cơ hội Airdrop nghìn USD từ Scroll, trải nghiệm ngay nào ???? (UPDATED 11/2023) 

TKv1EDF c1DQbHgFCz MMRIorBYi 1YXD25xIvwlrtuDa6a0H9xAC IZDbwoZp1fkmVoxLkqQ07Xte1GM1T9zIcBxVnrjsTQ0NUYsUfQXfSphpG6 3N9W0bcSjKPWR0 tzoVVnpzwtMCWwjrtmZ Kn0
https://t.me/HCGemAlerts/6479

9/ Manta Network x LayerZero, lụm kèo Airdrop cả 2 nào anh em

YDfJJBw3Zm5xkWNj09gSOkSj27UWofSbX7MZ8WLU5ESRs84VPAN2VoHtQ4wnQ67o6Fa22dtkIy8DOZkGimYXdQLg0S4 iIcFHPQ4O8EwFPV7NLaaS927IRmLT0sIA

https://t.me/HCGemAlerts/6482

10/ Vote proposal cho Optimism nè ae 

JtPD9y6XD8RGJiweNKGA MxSB7ggKfy0ehocL8I3ZSEX7a2bCR5DVfH27wVerajOO4MG JCB34R djpQ9kP3jLhplvY9Rgj8rt5SZbNM40wnEsJj0AVgLnQRnfbwKvlixCUjnPfPgCjOW N6smRFSo

https://t.me/HCGemAlerts/6495

11/ Học được gì từ Airdrop của Celestia

https://t.me/HCGemAlerts/6507

2023 11 13 20.51.22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *