Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Cơ hội nhận được Airdrop dự án Taiko Alpha 5 Testnet phần 1

Taiko là 1 trong các dự án phát triển zkEVM trên mạng lưới Ethereum tương tự như zkSync, Starkware, Polygon zkEVM, Scoll,… Vào ngày hôm qua dự án đã ra mắt bản Taiko Alpha-2 Testnet (Askja), thế nên cơ hội nhận Airdrop từ dự án thì rất lớn. Vì thế hôm nay Allinstation sẽ hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án Taiko nhé!

Taiko là gì?

Dự án Taiko

Taiko là mạng lưới layer2 được xây dựng dựa trên công nghệ zkEVM tương thích hoàn toàn với Ethereum. Bên cạnh đó Taiko cũng là layer 2 theo dạng Type 1 ZK-EVM, đây cũng là type có cấp độ tương thích với EVM cao nhất.

Nói chung dự án nằm trong hệ zk tương tự như zkSync, đội ngũ làm việc chăm chỉ và tương đối ổn. Thế nên khả năng sẽ airdrop cho cộng đồng trong thời gian sắp tới là điều dễ hiểu. Vì thế anh em ta cùng nhau bắt tay trải nghiệm dự án Taiko nhé!

Hướng dẫn săn Airdrop trên mạng lưới Taiko

Săn Airdrop taiko

Bước 1: Truy cập trang web https://taiko.xyz/docs/guides/setup-your-wallet và kết nối với ví

Sau đó chọn vào Connect to Sepolia và Connect to Jolnir để add mạng lưới vào ví

Sau đó chọn vào Add Sepolia tokens và Jolnir tokens để thêm token vào ví.
GdYftpFqNESgmKxCt4aWQuJq5hU qnD hCWhQpx6vHGuAuSWJ7bsohjhnNEpX5ywubZi9uyIi0rB97tdJaaZn P1HO6g8qLj68BrXscy335G2yIB3QDvhqPFJM6rNnhjvgn rHIN8u8cO95jaEvtamg

Bước 2: Faucet ETH token testnet bằng 2 cách

Cách 1: Truy cập trang web https://sepolia-faucet.pk910.de/, sau đó nhập địa chỉ ví vào và xác minh không phải Robot => Chọn Start Mining

Cách 2: Truy cập trang web https://sepoliafaucet.com/

+ Faucet miễn phí: https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepol

DH8P9QdUWX2QZhynPPsbc gY9pugnrfEhseuhL O6AyPHjjBHv70AjvLLCVcrWmzkRPCpHbO4WPkeUYL7glE qhPUAsTlUj6c6QVFh3V7 wWeAU32whJZW8w0

Nhớ chọn mạng Sepolia

Bước 3:  Truy cập trang web https://bridge.jolnir.taiko.xyz/ để thực hiện bridge $ETH từ mạng lưới Sepolia sang Jolnir nhé!

Bridge token
Bước 4: Sau khi thực hiện Bridge xong thì anh em tiến hành truy cập trang web https://swap.jolnir.taiko.xyz/#/swap và connect với ví mạng Jolnir để thực hiện swap $ETH sang $TTKOj và $HORSE.

2SgGAeaU3KbF SI7rkjQ7mL6gAIrB2oWV bcqeDiQE205 W3czX6E i73YJTZz Ffa6cctNZ2FiN Fi6Sb 1KL7k6qH3NIjV nZveT PM6Zj FWNpIyzc4mr sMRdU8bG4Y 9gR
Thực hiện swap qua lại càng nhiều lần càng tốt nhé anh em.

+ Thêm thanh khoản

Thực hiện thêm thanh khoản $ETH với $HORSE, $TTKOj,.. (Thực hiện thêm rồi gỡ thanh khoản, càng nhiều lần càng tốt nhé).Z 9eoctzHHrth9sUClOUMYEAeB2Wh LLkyG26d9GZfgcaybU5IAehfNCWqzY2YlCksqt8NCSnZTf9 gb 6qx5XUphztEgBoQzee3s1 ZKIt6AhvO71 n 2mjhVf 2lW5HaePeCwEo6p QEaFZTfQdE8

Chọn vào Liquidity => Add Liquidity => Chọn token $ETH và $TTKOj sau đó nhập số lượng ae muốn cung cấp thanh khoản sau đó chọn vào Approve $TTKOj rồi chọn vào Supply => Confirm  là được. Thực hiện tương tự với cặp $ETH và $HORSE.

WsuTKYu ogmFveEW31a9Y jrETklw20K XruRNzxGIQfZgsOk1EK04ivE2314RPmp4oAlrWUvjIaWwd6zlxNu lU PdZgnVLsTaNz3G5V5Y4R lentaEzjV4a6Z4viteeyE1s9dbX7bdILSnFKIoDRM

Bước 5: Thực hiện chuyển $ETH, $TTKOj, $HORS  từ mạng lưới Johnir sang Sepolia. Truy cập tại https://bridge.jolnir.taiko.xyz/ và chọn chiều ngược lại so với ban đầu bridge sang rồi anh em tiến hành bridge là được nhé!

 

vBmaqc56ovkfNYKNtmHjsoPHfSPLjRQWlTXvuUs3AIXw8spvPEJsk2ywIWdutdRyqrh5rzwv6b3FhtxjR4cSzk 0MDOsRwzoTtG4uBxmaAumFKGuEmGThmmdslzc5 OIW989Z4lq72vvRR8 uRvv1zo

Ngoài ra anh em có thể tham khảo chương trình chạy node của dự án nhé! (Hiện tại dự án Taiko đang chương trình thưởng cho cho các anh em chạy node, anh em có thể tham khảo qua nhé! Chi tiết tại đây).

Sau đó ae truy cập trang web để claim điểm thưởng nhé!

Tổng Kết

Thông qua bài viết trên Allinstation đã giới thiệu cũng như hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án Taiko để có cơ hội nhận được Airdrop của dự án, chúc anh em thực hiện thành công!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

1 bình luận về “Cơ hội nhận được Airdrop dự án Taiko Alpha 5 Testnet phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *