Aa
Bookmark (2)
ClosePlease loginn

Cơ hội nhận được Airdrop dự án Taiko Alpha 4 Testnet phần 1

Anh man hinh 2023 08 16 luc 09.58.41Công bố Taiko Eldfell L3 (Alpha-4)

Taiko là 1 trong các dự án phát triển zkEVM trên mạng lưới Ethereum tương tự như zkSync, Starkware, Polygon zkEVM, Scoll,… Vào ngày hôm qua dự án đã ra mắt bản Taiko Eldfell L3 (Alpha-4), thế nên cơ hội nhận Airdrop từ dự án thì rất lớn. Vì thế hôm nay Allinstation sẽ hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án Taiko nhé!

Taiko là gì?

Dự án TaikoDự án Taiko

Taiko là mạng lưới Layer 2 được xây dựng dựa trên công nghệ zkEVM tương thích hoàn toàn với Ethereum. Bên cạnh đó Taiko cũng là layer 2 theo dạng Type 1 ZK-EVM, đây cũng là type có cấp độ tương thích với EVM cao nhất.

Nói chung dự án nằm trong hệ zk tương tự như zkSync, đội ngũ làm việc chăm chỉ và tương đối ổn. Thế nên khả năng sẽ airdrop cho cộng đồng trong thời gian sắp tới là điều dễ hiểu. Vì thế anh em ta cùng nhau bắt tay trải nghiệm dự án Taiko nhé!

Hướng dẫn săn Airdrop trên mạng lưới Taiko Alpha 4 Testnet phần 1

Hướng dẫn săn Airdrop phần 1

Thêm mạng lưới Taiko Grimsvotn L2, Taiko Eldfell L3 và Sepolia vào ví

1/ Taiko Grimsvotn L2

Tên mạng: Taiko Grimsvotn L2
URL mạng: https://rpc.test.taiko.xyz
RPC (WebSocket): wss://ws.test.taiko.xyz
Mã chuỗi: 1167005
Ký hiệu tiền tệ: ETH
Explorer URL: https://explorer.test.taiko.xyz

2/ Taiko Eldfell L3

Tên mạng:Taiko Eldfell L3
URL mạng: https://rpc.l3test.taiko.xyz
Mã chuỗi: 167006
Ký hiệu tiền tệ: ETH
Explorer URL: https://explorer.l3test.taiko.xyz

3/ Sepolia

Tên mạng: Sepolia
URL mạng: https://rpc.sepolia.org
Mã chuỗi: 11155111
Ký hiệu tiền tệ: ETH

Thực hiện Faucet ETH trên mạng Sepolia5: Faucet ETH token testnet bằng 2 cách

Cách 1: Truy cập trang web https://sepolia-faucet.pk910.de/, sau đó nhập địa chỉ ví vào và xác minh không phải Robot => Chọn Start Mining

Cách 2: Truy cập trang web https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepol

+ Faucet miễn phí: https://faucet.quicknode.com/ethereum/sepol

AG8NV2bv Xt4f6ilr8HNuCYXshB9 WQBYhU2fOux9rC LZXRLRM9DmG8clGrhXWoa1OEYLePOpVDk3tSNSEs JfQ FYW0xnT1hzNBBWC8JL0aCAE2r7G gYIPwnMDc8Fvwz0zhGNbaExeBQqeIKFPQu21BKZRsdLidrCpTO5LdaEfSBHf1o5t8ZMIlKJXE705awK8gUbYy7rUvkFrIX yteiGdgFD9mzLvXy4otw1VW6eT41 X6I7M0K iE9jikr6W9th KTnrHEinEy9PawqnvGRHNvheH8V58XtwdRxuTDvtzd9doLqUNfvcPm3myNM6Yu OuEpXhQ9yX5DeVCzzYhB8CpObe64NPFLqXl sxhuo5akS E0q8PLFcUc 9gDvEG9sgM7i8D5wocHJiqxdYBr5jWwJZlstLKIzkxD5nGTsWFMvmq8LF7kSk6TolH5ZmlWQ3z QsiKEc88 nE4 s5j7MQfVWXMUsidgpcBrGKzLZNCLco6qgH2vcXeBtaRJz 3jwQ ConyRB4r5 xlpxFac6riuyxg8c2 8leLevcSnN4m5dV7uvLZt Qegw5uVaCZwixAUvNvboX4QxDucGX pIMJm8whEqFx362blFxA 8uC87ur65ZJQDpTQoMfk3VH3zrJFTv48ERhxE mNlXTsqVp3liJ0ueqm1Y yvVuVmQEOyCMCOs0B5HICubG2cTmK6vvGzArGJNGPga Rmk3eRmzONUnF 62FOoHARW36yRB64NOm5ACXnapWYrbcyR5tTbdnJw46q217j77vEChq3E3mLgFQjqrxzvARuy8LrqJ6i5k0ElyEr4 AibFO N0bqsxYZzkrhhTbrO2 wgLhuuAg4sPSiL2HD I8qIEO doGaM7StA GtO1uRO qZVVGn3V0McOBd 8z eTP Hw

Bước 2:  Truy cập trang web https://bridge.test.taiko.xyz/#/faucet để faucet token Bull và Horse

v4AJ9i2QS1ULN3FUvfGR9MrG4BEfDFltEP3w 25ZeLn2LZghFj tyDnaBnOFDq5Lw3AalsnX7JfwQgEsojcX2nw8SEUXpfQuU3jTciyQaIbD12FfXy1hKh0l5AYGLb0VJvPkj2AHIMeXcmZF

Mỗi lần mint được 50 token, anh em thực hiện với HORSE nhé!

Bước 3: Truy cập https://bridge.test.taiko.xyz/#/ để chuyển $ETH từ Sepolia sang Taiko

arxr 40mvv WUcPnZtXygaqqOzmTL 9ZZEmRSvgETexoKUviIS9JIOZk2obYqleYB5doWEMDnZ5WpIrwukNemnacqA caAvUjmPxrTjXAULWxEwXTQamcENcS5SB8Nc9zCTzP52HMnDY YwD

Chuyển ETH từ Sepolia sang Taiko, tương tự chuyển các token test như HORSE và BLL sang Taiko.

BeCsngdiimmnidWmR l65yeYlfZM5hE9zGiSZaDvktTL2fstPpXpiL7P0bNKn

Bước 4: Sau đó thực hiện test mạng lưới Taiko Grimsvotn L2 (Taiko Alpha 3 Testnet).

https://swap.test.taiko.xyz/#/swap

+ Thực hiện hoán đổi
x9JmULn8MRyl4QOkPI1i5ZkDb6YMtCHr4 ZvXvYLyGvFwJ740 I1DDPaoxs5q3eIruOGQzLqOO7U7Dm45dEgcwvnliWhFhLHEBhwl41ubJIwRwHsG
Thực hiện swap token từ ETH sang HORSE (Rồi thực hiện tiếp với các token còn lại, thực hiện swap càng nhiều càng tốt nhé).

+ Thêm thanh khoản

qfQ Gu8QNBPeT6SKuggu1ywfW0AC7Xmcb iMjbfy hdKgw8xMt o4F QfAR lfjiFGWsmd7giwrc8DGYk r 1LClxTQKCoHxwg gN5gC20goL4iCm0TsNmpPqOEu3RFzPSjc hulGOxaj u
Thực hiện thêm thanh khoản ETH với HORSE, ETH với BLL,.. (Thực hiện thêm rồi gỡ thanh khoản, càng nhiều lần càng tốt nhé).

Bước 5: Sau đó bước tiếp theo là anh em thực hiện Bridge ETH, BLL và HORSE từ mạng lưới Taiko Grimsvotn L2 (Taiko Alpha 3 Testnet) sang mạng lưới Taiko Eldfell L3 (Taiko Alpha 4 Testnet)

Anh em truy cập cầu nối https://bridge.l3test.taiko.xyz/

j kaDSSVBEFEMq Vq cHS5WnTlbySt nlj5YSj7UKSuz UUO 8IQ5JkerrPGRXc4nFtQCKmRpUeTnyOWDtE3 V6QJ6Zl7UkEL83uncf5lO6Hw MAeXeSm9BYI2G v H13YU5b9G7cgINTn6

Anh em thực hiện Bridge tương tự với HORSE và BLL

Bước 6: Tiếp theo đó anh em thực hiện Swap (Hoán đổi) và Thêm thanh khoản tương tự như ở mạng lưới Taiko Grimsvotn L2

Truy cập trang web https://swap.l3test.taiko.xyz/#/swap để trải nghiệm tương tự như trên nhé!

Tổng Kết

Thông qua bài viết trên Allinstation đã giới thiệu cũng như hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án Taiko Alpha 4 Testnet phần 1 để có cơ hội nhận được Airdrop của dự án, chúc anh em thực hiện thành công!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

1 bình luận về “Cơ hội nhận được Airdrop dự án Taiko Alpha 4 Testnet phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *