Aave DAO bỏ phiếu triển khai Stablecoin GHO trên Ethereum

aave banner

Cộng đồng Aave DAO đang chuẩn bị bỏ phiếu để quyết định liệu có triển khai stablecoin Gho (GHO) trên blockchain Ethereum theo một Đề xuất cải tiến Aave (AIP) gần đây.

Đề xuất đang cố gắng giới thiệu GHO, cho phép người dùng Aave V3 mint GHO dựa trên việc nắm giữ các token được cung cấp của nền tảng.

Nếu được thông qua, việc triển khai GHO sẽ làm cho việc vay stablecoin trên Giao thức Aave trở nên cạnh tranh hơn và tạo thêm doanh thu cho Aave DAO.

Trước đó, GHO đã được thử nghiệm trên mạng Goerli của Ethereum từ tháng 2 và hoạt động một cách ổn định mà không gặp phải lỗi lớn nào.

Khi được triển khai, Aave sẽ cho phép người dùng tạo ra token GHO dựa trên tài sản thế chấp mà họ cung cấp. GHO sẽ được hỗ trợ bởi một “rổ” tiền điện tử dựa trên quyết định từ người dùng được chọn, trong khi người vay sẽ tiếp tục nhận lãi từ tài sản thế chấp của mình.

GHO là một stablecoin thuật toán, cho phép người dùng tạo ra nó dựa trên một danh mục tiền điện tử đa dạng. GHO sẽ hoạt động tương tự như các stablecoin thuật toán khác, tạo ra token có giá trị gắn với USD. Trong trường hợp của GHO, người dùng phải cung cấp tài sản thế chấp (với tỷ lệ cụ thể) để tạo ra GHO. Bên cạnh đó, khi người dùng hoàn trả vị thế vay (hoặc bị thanh lý), giao thức sẽ đốt lượng GHO của người dùng đó như khi đề xuất.

Aave là một nền tảng cho vay và cho vay cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ các token mà họ cam kết.  Người nắm giữ GHO sẽ tiếp tục nhận lãi từ các tài sản thế chấp được cung cấp, tương tự như các giao dịch cho vay khác trên Aave.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: